Menu Zavřeno

Důvody k použití pastevního náhubku pro koně

Obezita koní

Nejčastějším důvodem použití pastevního náhubku pro koně je obezita.
Obezita koní je jev, který je možné pozorovat ve stále širším měřítku. Ačkoliv představuje obezita pro koně zásadní ohrožení zdraví, nevyvolává u nás lidí zdaleka takové pohoršení jako kůň podvyživený. Lidem dělá dobře vidět, že se u nich kůň má „dobře“, je „dobře živený“, netrpí „nedostatkem“. Za svého obézního koně se majitelé zpravidla nestydí a už vůbec se necítí vystaveni kritice veřejnosti, narozdíl od majitelů hubených až vyhublých koní. Přesto majitelé obézních koní nebo koní s dlouhodobou nadváhou ohrožují zásadně zdraví svého koně. Takovým koní hrozí např. schvácení kopyt (značně bolestivá záležitost, kterou lze léčit jen v dlouhodobém horizontu), poruchy metabolismu (např. inzulinová rezistence), opomíjet nelze ani přetížení kloubů.

Zodpovědný majitel, který se rozhodl bojovat proti obezitě svého koně, by měl k hubnutí svého koně přistoupit komplexně a ideálně se poradit s odborníkem. Ten mu pomůže v první řadě určit příčinu obezity a také stanovit, do jaké míry kůň obézní je. Poradí, jak změnit množství práce, objem, složení a způsob podávání krmiva. Teprve na základě této analýzy, kdy bylo jasně identifikováno, že kůň obézní je a jeho zdraví  zahájit proces hubnutí dovoluje, doporučuji použití pastevního náhubku.

Dosažení zdravé váhy svého koně můžete také podpořit použitím sítí na seno s menšími oky. Doporučuji velikost oka 3 cm. V této oblasti spolupracuji se specialistkou na welfare koní Veronikou Bonebakker.
Je potřeba počítat s tím, že hubnutí koně by měl být proces pozvolný, pokud to situace umožňuje, a že je to proces pro majitele koně psychicky značně náročný. Nikomu nedělá dobře koni odepírat to, po čem nejvíc touží. Ale majitel má mít větší rozum než kůň, ačkoliv má kůň větší hlavu, a uvědomit si, že koně hubne pro jeho zdraví. A to je to nejvíc, co mu může a měl by poskytnout. Jak těžké to je, vím i já, jedu v tom s Vámi 🙂

Schvácení kopyt

Pastevní náhubek pro koně je dobré použít i preventivně u koní, kteří jsou ohrožení schvácením kopyt (laminitidou) nebo ji už prodělali, v období jarní a podzimní trávy. Nadměrná pastva na jaře a o něco méně na podzim může ohrozit zdraví kopyt i jinak neobézního koně. Pastevní náhubek FIT GRAZER Vám umožní regulovat příjem této pastvy. Nejlepším řešením samozřejmě je omezit pastvu obecně a velmi opatrně ji dávkovat (zejména zjara). Pokud ale nemáte možnost ovlivnit podmínky ustájení, pak je FIT GRAZER rozumným řešením. FIT GRAZER vyrábím každému koni na míru podle požadavků zákazníka. Zákazník si může určit, jak velký otvor ve dně náhubku chce mít, případně si objednat vícero den s různými velikostmi otvoru.

Veterinární důvody

Pastevní náhubek lze použít i pro zamezení příjmu potravy obecně. Např. po sedaci či z jiných veterinárních důvodů. Pokud např. nemáte možnost koně v pastevním ustájení kam zavřít tak, aby nemohl po sedaci přijímat potravu, můžete použít dno náhubku bez otvoru. Toto použití je ale značně marginální důvod pro jeho pořízení. Spíš představuje možnost doplnění o jiné účely použití.